Afram Yakoub

The reactions after YPG’s attack on Sootoro/GPF

In this program, we summarize the reactions after Kurdish YPG’s attack on the Assyrian Force Sootoro/GPF in Qamishly January 12. Studio Guests Konstantin Shabo, Dr. Gabriel Oussi and participants by phone analyzes the background to the Kurdish selflrule’s motive,...

EU-beslut långt ifrån vad som krävs

Afram Yakoub, ordförande för Assyriska Riksförbundet, förklarar varför Europaparlamentets resolution om en säkerhetszon för assyrier inte är det stora genombrott som vissa hävdar. Vi har även bjudit in nätverket A Demand For Actions grundare journalist Nuri Kino för...

Pin It on Pinterest