Assyrian News In Focus 2018-06-05

av | 2018/06/05 | Politik

Irak:

  • Guvernören i Mosul Nofal Hammadi har i ett brev varnat Lara Youssef för konsekvenserna om hon fortsätter sin vägran att återlämna borgmästarposten i Alqosh till Fayez Abed Mikha, som avsattes lagvidrigt. Eftersom KDP har den politiska och militära makten i Alqosh ignorerar Lara Youssef domstolens beslut och guvernörens uppmaning. Men när en fungerande regering finns på plats i Bagdad kan hennes påföljd bli ännu större, säger bedömare. Alqosh ligger utanför KRG men kontrolleras av KDP sedan några år.
  • Det assyriska partiet Bnai Nahren skrev den 31/5 ett öppet brev till Zawaa med inbjudan till samarbete i kommande val i KRG i september. Zawaa svarade den 3/6 med ett öppet brev och undrar varför dialogen ska ske genom öppet brev. Zawaa säger sig vara beredda på dialog även kring andra frågor. Bedömare tycker att det är bättre att dialogen sker med transparens så att alla kan följa utvecklingen.
  • Den antika assyriska staden Mardaman har grävts fram i Simele-distriktet i Nohandra av tyska och lokala kurdiska arkeologer. Flera kilskrifttavlor har hittats, men bara två har lästs. Trots det påstår kurderna att tavlorna skulle visa på förekomsten av ”Kurdistan” – ett uppenbart försök till historierevisionism, säger bedömare. Kurderna har sitt ursprung i Zagrosbergen varifrån de invandrat till Assyrien i större skala med tillstånd av den osmanska sultanen Yavus Sultan Selim I år 1514 som tack för deras hjälp i kriget mot perserna. I sin iver att söka historisk förankring på assyrisk mark, tar kurderna till historieförfalskning varhelst tillfälle ges.
  • Den 31 maj var minnesdagen för mordet på den assyriske martyren Francis Shabo. Han mördades utanför sitt hem i Nohadra den 31 mars 1993 av lejda yrkesmördare som jobbade åt både Saddam och Massoud Barzani. En av dem var Wahid Kovali som gick fri fram till sin död i december 2016. Han blev senare general inom Peshmerga och hedrades som en hjälte när han fördes till graven. Francis Shabo var en av de första assyrier som hade valts till det kurdiska parlamentet 1992. Ett av de första besluten i KRG-parlamentet var att assyriska byar som ockuperades av kurder skulle återlämnas till dess rättmätiga äögare. Men beslutet verkställdes aldrig. När Francis Shabo drev på frågan, mördades han. De assyriska byarna i Nohandra, ca 60 stycken, hade tömts av Saddam-regimen och dess assyriska invånare hade tvingats bort till storstäderna. Kurder från omgivande byar bosatte sig där och vägrar än idag att återlämna marken till assyriska lagfarna ägare. KRGs myndigheter undersökte aldrig mordet på Francis Shabo. När Zawaas ledare Yonadam Kanna ställde en fråga för några år sedan, fick han av en rådgivare till Massoud Barzani svaret att alla handlingar hade förstörts i en brand i Arbil.

Syrien:

  • USA:s och Turkiets utrikesministrar träffades igår i Washington och kom slutligen överens om staden Mabug. De kurdiska styrkorna ska avväpnas och ges fri lejd att lämna Mabug, enligt överenskommelsen. YPG meddelade idag att de redan har lämnat staden. Därmed finns det inga kurdiska styrkor väster om Eufrat. Turkiet har också fått löfte att amerikanska F35 plan, som flyger dolt för radarn, ska levereras trots tidigare spekulationer. Turkiet har pressat USA genom att visa upp en avsiktsförklaring att köpa ryska S400 missiler och lämna NATO. Nu skriver politiska bedömare att Mabug-överenskommelsen är att ytterligare bevis på att USA vänder YPG ryggen. Turkiet kräver också att USA ska inkludera PYD/YPG i sin terrorlista där PKK ingår.
  • Den 31/5 intervjuades president Assad i RT, där två frågor drog bedömarnas uppmärksamhet särskilt mycket; a) han förnekar iransk militär närvaro i Syrien. Säger att det rör sig om militära rådgivare, b) varnar kurdiska SDF för militära åtgärder om de inte kommer överens genom dialog. Det är första gången Assad offentligt uttalar sig om kurdernas ockupation av norra och östra Syrien. Pentagon svarade samma dag med en varning att inte angripa koalitionen eller dess allierade (läs: SDF), men få tror att det är annat än tomma hot. USA känner sig sannolikt nöjt med att Assad, efter sitt senaste möte med Putin, nu fjärmar sig från Iran. Ryssland lär ha gett Israel garantier att Iran inte ska tillåtas ha militär nära den israeliska gränsen. Iran har därför börjat kalla Putin för ”svikare”. Kurdiska PYD fortsätter att utnyttja assyriska medlemmar genom att låta en som går under kodnamnet Kino Gabriel att vara talesman för SDF. Han varnade också för att en militär aktion från den syriska arméns sida mot SDF skulle sluta illa.
  • 70 arabiska klaner samlades i helgen i byn Deir Hafer utanför Aleppo för att samla sig till ett folkligt uppror mot kurdernas ockupation. De har bildat en milis med bistånd av armén som ska bekämpa SDF/YPG. De arabiska klanledarna från Hassake arresterades och förhördes av kurdiska Asayish i flera timmar innan de åkte till mötet. De hotades av kurderna med att inte få tillstånd att återvända hem, men de har ignorerat hotet och återvänt. Även i Raqqa har lokalbefolkningen gjort uppror mot kurdisk ockupation och strider har förekommit. Amerikanska styrkor gick emellan och skiljde dem åt.
  • Ett annat försök av kurderna att värva assyriska och andra kristna organisationers stöd skedde genom en workshop i Bukarest 30/5-4/6 som anordnades av Institutet för kurdiska studier i Europa (med bas i Tyskland). Där deltog representanter för Dawronoye, förstås, men också ADOs ledare Gabriel Moushe och Isa Hanna från Augsburg. Federalism och samlevnad diskuterades.

Turkiet:

  • Valet närmar sig, men den ekonomiska krisen ökar i en takt som kan skrämma presidenten. Han försöker undvika dollarns påverkan på ekonomin men kan inte styra det.

EU:

  • Det ser inte ut som att en gemensam migrationspolitik kommer att bli verklighet sedan länder som Italien motsätter sig. Migrationen är en stor fråga bland gräsrötterna och den leda till att hela EU-projektet går i graven, medan nationalstaten återfår sina befogenheter, säger politiska bedömare. För assyriernas del har gränslösheten och interna marknaden varit ett plus eftersom assyrierna är spridda i många olika länder inom unionen. Men islamiseringen av Sverige och andra EU-länder berör särskilt alla assyrier, eftersom de har flytt från Sharia och Islam i Mellanöstern. Därför hörs ständigt assyriska röster på sociala medier mot den pågående smygislamiseringen av samhället som börjar på dagisnivå, så som tidningen G-P visar i en pågående undersökning av slöjtvång på förskolor i invandrartäta stadsdelar. I Malmö sägs 90% av förskolorna vara beredda att tillämpa slöjtvång på småflickor. Undersökningen visar också att sekulära muslimer mobbas och isoleras av Shariaförespråkarna. Allt detta sker inför ögonen på naiva vänsterromantiker som inte vill eller vågar konfrontera islamisternas framfart, säger bedömare.

 

Pin It on Pinterest

Share This