Svante Lundgren om boken “Assyrierna femtio år i Sverige”

av | 2018/02/03 | Kultur

Författaren Svante Lundgren har nyligen kommit ut med sin 15:e bok som har titeln Assyrierna 50 år i Sverige (Nineveh Press, 2017). I den här intervjun berättar han om bokens tillkomst och innehåll. I boken redogör Lundgren kortfattat för de gångna 50 åren av assyrisk närvaro som han och många anser har berikat Sverige. Han berättar om den första ankomsten, etablering av föreningsliv och affärsrörelser, om splittring inom folkgruppen, inom kyrkan, om fotboll, medier, folkmordet Seyfo och mycket annat. Han har också ett kapitel som berättar hur icke-assyrier ser på folkgruppen. Till sist avslutas boken med ett kapitel som heter ”Den nya assyriern” efter en berömd dikt av Ninos Aho. Den nya assyriern har bildat en etnisk identitet där nationen är överlägsen kyrkotillhörigheten och där det övergripande målet är nationellt självbestämmande för assyrierna i någon form i fäderneslandet för att förhindra en undergång av denna anrika nation. Det betyder inte nödvändigtvis en självständig stat, men ett område där assyrisk identitet och kultur har möjlighet att bevaras. Ett sådant område är Nineveslätten. Om den irakiska regeringens beslut från januari 2014 att göra Nineveslätten till en egen provins blir verklighet är det ett viktigt steg i denna riktning. Om det inte blir av är det risk att även eldsjälarna i diasporan kan lägga av när drömmen om ett eget område inte längre är realistisk. De kommande 50 åren i Sverige (och övriga västländer) riskerar att leda till assimilering av assyrierna. Detta är en utmaning för framtiden att motverka, avslutar Svante Lundgren.

Boken presenteras söndagen den 4 februari 2018 vid firande av Naum Faiqs minne i Södertälje och kommande helg i Göteborg. Den går att beställa on-demand här

 

Pin It on Pinterest

Share This