Mediernas bevakning av kyrkokonflikten

av | 2017/02/27 | Nyheter, Politik

Bevakningen av konflikten inom den syrisk-ortodoxa kyrkans ledning har kritiserats av vissa och hyllats av andra. En av kritikerna var journalisten Nuri Kino, som ibland porträtteras som Södertäljeprofil. I en kommentar på Facebook anklagade han Assyria TV för att göra en höna av en fjäder men också för att ha försatt patriarkens liv i fara när vi har gett hans kritiker tillfälle att berätta om sin kritik mot honom. Patriarken fick naturligtvis också möjlighet att uttala sig men avböjde. En grävande journalist som har till uppgift att försvara det fria ordet, agerar här med dubbla måttstockar och anser att medierna skadar patriarken med sin rapportering. Nuri Kino har uppenbarligen insett det absurda i sin kritik och tog därför bort den. Men vi har fått tag på en skärmdump och läser upp den i programmet.

Södertälje med sin stora assyriska befolkning är en stad där flera assyriska medier har sitt centrum. Assyria TV har därför inbjudit de lokala medierna i Södertälje till en diskussion 0m bevakningen av den uppkomna konflikten inom kyrkan. Länstidningens politiske redaktör Tomas Karlsson är med i studion, medan SVT:s lokala redaktionschef Anna-Sofia Wirén medverkar per telefon. Satellitkanalerna Suryoyo Sat och Suroyo TV var också inbjudna. Suryoyo Sat svarade inte, medan Suroyo TV tackat nej av två skäl; vill inte medverka där LT är med. Orsaken är att man anger att LT inte skulle ha uppmärksammat Suroyo TV när den startade sina sändningar från Södertälje 2004, men att Suryoyo Sat:s start 2006 skulle ha fått uppmärksamhet. Det andra skälet som Suroyo TV anger är att kyrkokonflikten är för dem av underordnad betydelse, trots att upproret från sex biskopar mot patriarken saknar motstycke i kyrkans historia.

De frågor vi tar upp är bl a:

Varför är det viktigt att bevaka biskoparnas besök?

Vilka reaktioner och vilken respons fick ni?

Hade ni bevakat det om det handlade om ett annat trossamfund eller annan religion?

Kan mediers rapportering förvärra en sådan konflikt?

Har ni stött på svårigheter med rapporteringen kring det?

Vilka sorts nyheter väcker mest reaktioner? (Namnkonfliktens aktualitet och prioritet)

Språk: svenska

Pin It on Pinterest

Share This