Hård kritik från Assyriska Riksförbunden mot kurdiska PYD

av | 2015/11/15 | Politik

I ett uttalande går sex assyriska riksförbund till hård kritik mot det kurdiska partiet PYD i Syrien som gjort sig skyldigt till en rad övergrepp mot minoriteter.

I ett gemensamt uttalande riktar nu sex assyriska riksförbund hård kritik mot det kurdiska partiet PYD för dess påtryckningar och övergrepp mot assyrier och andra grupper i syriska Assyrien. Uttalandet är på engelska och är undertecknat av Assyrian American National Federation, Assyrian Australian National Federation, Assyriska riksförbundet i Tyskland, Assyriska riksförbundet i Sverige, Assyriska riksförbundet i Belgien samt Assyriska riksförbundet i Storbritannien.

Johann Roumee, orförande i Assyriska Riksförbundet i Tyskland och Centraleuropa kommenterar uttalandet som kan läsas här.

Pin It on Pinterest

Share This