Press Conference – The patriarch insists on unity

2015/05/19 | Kultur

Under en presskonferens vid sitt besök i Tyskland besvarar patriark Karim frågorna av AssyriaTV, Suroyo TV och Suryoyo Sat. Frågeställarna har identitetsfrågor som prioritet och vill ha svar på kyrkans ställningstagande i rådande namnkonflikt. Patriarken vidhåller sin linje att alla politiska organisationer bland vårt folk, vars medlemmar tillhör syrisk-ortodoxa kyrkan, är jämlika i kyrkans ögon. Han vill uppmuntra organisationerna till fortsatt dialog utan att den ena ska påtvinga sitt namn på den andra. Han återknyter till kyrkomötets gamla beslut från november 1981 som tog ett beslut i namnfrågan, dvs. ”Suryoyo” (på engelska Syrian eller Syriac) för såväl kyrkan som folket och språket. Representanten för Suryoyo Sat är irriterad över patriarkens ställningstagande att sätta likhetstecken mellan den assyriska och arameiska sidans profana organisationer. Han säger att assyrier och araméer aldrig varit ett folk i historien. Han vill uteslutande använda den arameiska termen som etnisk identitet. Han kräver därför att patriarken ska fortsätta i sin föregångares spår att jämställa ”Suryoye” med ”araméer”. Men patriark Karim ger honom svar på tal och säger att patriark Zakka menade enbart språket när han sade att ingen kan göra skillnad på de två benämningarna ”Suryoyo” och ”Oromoyo”. När det gäller den arameiska rörelsens infiltration av kyrkan och användandet av arameiska symboler i kyrkorummet, ger patriarken samma svar som vid sitt installationstal då han sade att kyrkans enda tillåtna symbol är korset och patriarkatets emblem. På frågan vad han tänker göra mot den organisation som vill fortsätta förneka andra och vägrar hörsamma kyrkoledningens maning till enighet, svarar patriarken att han tänker använda sig av den mjuka linjen att inkludera alla medlemmar i kyrkan, men att den som vill splittra sitt folk ändå kommer att möta folkets dom. När det gäller namnet ”Assyrian” som har använts i USA om syrisk-ortodoxa assyrier redogör patriarken för omständigheterna, dvs att de första assyrierna i USA inte ville bli förväxlade med det arabiska landet Syrien. Deras ättlingar använder fortfarande ”Assyrian” som sin etniska identitet på engelska men kallar sig ”Süryani Kadim” på sitt eget språk. Vid sitt besök i Armenien nyligen har patriark Karim också upplyst sina armeniska värdar att de på engelska kan gott använda ”Syriac” när de ska översätta sin inhemska term ”Asori”. Den arameiska sidan rasar över patriarkens inkluderande inställning.

Pin It on Pinterest

Share This