Nineveslätten i USA:s försvarsbudget

2014/12/06 | Debatt, Politik

Journalisten Nuri Kino som grundade A Demand For Action har på kort tid knutit till sig assyriska aktivister från många olika länder och kontinenter. Syftet är att bilda opinion för att skydda assyrier och andra minoriteter i Mellanöstern. Nuri Kino är dagens gäst i studion och berättar om budgetförslaget som nyligen godkändes av USA:s representanthus. Beslutet innebär att i 2015 års försvarssatsningar ingår även lokala militära enheter så som sårbara etniska och religiösa minoritetssamhällen på Nineveslätten och på andra platser från det hot som IS (Islamiska staten) utgör. Med i programmet finns även Steve Oshana från Washington, USA och är Executive Director på A Demand For Action.

Pin It on Pinterest

Share This