Assyrian News in Focus 2019-09-24

2019/09/24 | Politik

Syrien:

 • Grundlagskommittén är nu klar, enl FN-chefen Guterres. FNs Syriensamordnare Geir Pedersen har träffat alla parter och kommer att offentliggöra medlemmarnas namn inom kort. Både USA och EU ger sin välsignelse till kommitténs sammansättning, men kurdiska styret är missnöjt över att det saknar representation. SDCs medordförande Ilham Ahmad visade sitt stora missnöje i Washington. Oppositionens Ablahad Staifo träffade president Macrons rådgivare och visade missnöje med att grundlagskommittén enbart ska diskutera den nya grundlagen. Han vill att även andra viktiga frågor ska omfattas av kommitténs arbete, t ex fångutväxling.
 • Kurdiska aktivister försöker framställa ungdomar som kastar sten på armén i Deir-ez-Zor som folkligt uppror mot regimen. I verkligheten finns det inga kurder i staden, förutom YPG som våldför sig på araberna med vapenmakt.
 • Kurdiska styret i Gozarto fortsätter sina övergrepp mot assyrier och andra i Kamishli, där man nu tvingar invånarna att betala en särskild skatt ”för att befria Afrin” som det heter.
 • Den tilltänkta säkerhetszonen är fortfarande omdiskuterad trots ett ramavtal mellan USA och Turkiet. Turkiska ledare skramlar med vapen och stridsflyg flög över zonen för första gången. Erdogan talar om att placera 3-4 miljoner syriska flyktingar inom detta område.

Irak:

 • KRGs president Nechirvan Barzani har uppmanat domstolen i Bagdad att avsluta dossiern med massakern i byn Soriya 1969. Men den assyriska professorn i folkrätt Muna Yaku har kritiserat Barzani för att sopa framför egen dörr med alla nyare övergrepp mot assyrierna, innan han kräver rättvisa från Baath-tiden.
 • Tre yezidiska politiska partier har bildat en fron för att motstå KDPs övergrepp och kurdifieringsförsök av yeziderna – något som skulle kunna vara en inspiration även för assyrier under KRGs vanstyre, säger analytiker.

Libanon:

 • Syrisk-katolske patriarken Yousuf III Younan har visat sitt missnöje över brutna löften om att tillsätta assyrier i maktpositioner inom parlament och förvaltning. Libanon fungerar efter samfund som kvoteras på maktposter. Patriarkerna Younan och Karim har tidigare träffat president Michel Aoun, som säger sig stå för den ”kristna eran”, och bett honom om kvotering av assyriska representanter. Men nu när regering och förvaltning är tillsatta, står assyrierna utanför.

Turkiet:

 • Assyriern Yusuf Kurt dödades av en mina som sannolikt är placerad av PKK i byn Kharabemeshka. Han var ursprungligen från Kfarze och tillsatt som muhtar åt Kharabemeshka. PKK verkar medvetet dra kriget till assyriska områden som Izloberget där ingen kurdisk närvaro finns, säger kritiker. Även bränderna som rasade i somras var delvis resultatet av strider mellan armén och PKK-gerillan som gömmer sig i Izloberget.
 • Turabdin har i år tagit emot rekordmånga assyriska besökare från Europa. Incidenter som den som dödat Yusuf Kurt kan också vara ämnade att skrämma iväg assyrierna, säger bedömare.

IS-svenskar:

 • En dokumentär i SR P3 om så kallade IS-svenskar som återvänt från Syrien visar att Expressenjournalisten Kasem Hamadé har intervjuat dottern till ett av offren till IS, överste Ashur.
 • Hujådå har i en artikel berättat vilka insatser Jan Beth-Sawoce har haft i att skaffa forskningsmaterial om Seyfo under 4 decennier. Jan jobbar i det tysta och trycker bok efter bok med sådant material, medan vissa lycksökare profiterar på Seyfo, säger kritiker.
 • Assurföreningen i Fittja har polisanmält Assyriska riksförbundet för stöld av räkenskapspärmar, enligt lokaltidningen i Botkyrka. Assyria TV spelade in 50 minuter i krismötet som hölls nyligen i föreningen där den gamla styrelsen avsattes och pärmarna överlämnades till ARS för granskning av misstänkt förskingring som uppgår till 750 000 kr. Den avsatta styrelsen lurade ett antal medlemmar att skriva på ett brev som sades vara till kommunen att skjuta upp vräkningen av föreningen. Lokalen ska rivas. Assurföreningen har haft ett rivningskontrakt. Styrelsen har blivit kontaktad av kommunen om vräkning men medlemmarna blev tydligen inte informerade. Brevet som undertecknades av ett antal medlemmar lämnades dock till polisen av några avsatta styrelsemedlemmar. ARS har klargjort förhållandet för polisen.

Pin It on Pinterest

Share This