Som bekant har den avlidne patriarken Zakka Iwas lämnat efter sig en kyrka i kris. Hans efterträdare har därför stora förväntningar på sig att förena alla goda krafter som verkar för kyrkans och folkets väl. Men det är bara förväntningar. Om och på vilket sätt det...