Assyrian News in Focus 2020-04-07

av | 2020/04/07 | Politik

Corona-pandemin:

 • Update pandemins spridning och offer så långt. Många assyrier är traumatiserade eftersom de inte får träffa sina döende anhöriga eller bearbeta sorgen tillsammans med släkt och vänner. Visserligen har assyriskt sorgearbete, där tusentals lämnar sina kondoleanser, gått till överdrift. Men isoleringen har istället skapat en extrem situation där inte ens närmaste familjen kan närvara vid gravsättningen.

Akitu-rektioner:

 • Mitt i den förödande pandemin som har lamslagit länder och samhällen, gick nyhetsuppläsaren i Suryoyo Sat i helgen till hårt angrepp mot präster och biskopar som gratulerade sitt folk för det nya året. Den lilla klick av fanatiska separatister som hatar allt som heter assyriskt har ockuperat redaktionen för Suryoyo Sat och häller bränsle på namnkonflikten efter bästa förmåga. Allmänheten har reagerat kraftigt på sociala medier och i vår bevakning av frågan.
 • Patriarken för Österns assyriska kyrka, Mar Giwargis III Sliwa, har i ett skriftligt uttalande gratulerat det assyriska folket i samband med både Akitu och annalkande påsk. Brevet är skrivet på assyriska och genomsyras av kristen kärlek och godhet – till skillnad från patriark Sakos häftiga angrepp på assyrisk identitet och historierevisionism som daterar ett ”kaldeiskt” nyår 550 år äldre än det assyriska, säger bedömare.

Syrien:

 • Syrien har liksom många andra länder vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset, även inom armén.
 • Syrisk-ortodoxa biskopsstiftet i Aleppo, som även ansvarar för Lattakia, uppmanar församlingen att anmäla sig för att erhålla ekonomisk hjälp om man har drabbats av Corona.
 • FN-chefen Antonio Guterres uppmanade västvärlden att häva sanktionerna för länder som är drabbade av Corona. EU uppmanade USA att häva av sanktionerna mot Syrien, Venezuela, Iran och Nordkorea. Men Syriens regering har ställt sig tveksamt till Eus intentioner och menar att EU är delaktigt i sanktionspolitiken mot Syrien.
 • Turkiet har ökat antalet observationsposter i Idlib och fört in mer militär och vapen i skuggan av stilleståndet som pandemin medfört. Kan vara ett nytt försök till permanent turkisk närvaro i Idlib, säger analytiker.
 • Kurdiska styret är positivt till tidigare förslag av SDM att alla stridande parter ska utväxla fångar pga pandemin. Detta gäller inte IS-fångar.
 • I byn Sour i Der-ez-Zor rapporteras om strider där en amerikansk officer skulle ha dödats, möjligen av vilande IS-celler som aktiverats. Uppgifterna är dock obekräftade.

Irak:

 • Den tillförordnade premiärministern Adnan al-Zarfi ser ut att misslyckas bilda regering, sedan tunga shiitiska block i parlamentet, efter samråd med iranska Qods-brigaden, avvisar honom. Nytt namn som diskuteras är säkerhetstjänstens chef Mustafa al-Kazemi som nämndes redan innan al-Zarfi fick uppdraget.
 • USA har dragit sina styrkor från 6 baser och överlämnat dem till irakiska armén. Men USA bygger upp truppförstärkning i sin stora bas Ain al-Assad och en del i Arbil. Med patriot-robotar installerade på plats kan det vara en förberedelse för ett angrepp på Iran, säger analytiker.

Turkiet:

 • De officiella siffrorna på antalet smittade av Corona kan vara en bråkdel av de reella. I tider av kris brukar sittande makthavare stärkas. Så kan även Erdogan göra, uppger politiska bedömare.
 • Syrisk-ortodoxa stiftelsen i Istanbul har liksom andra kristna församlingar lämnat sitt bidrag till Erdogans insamlingskampanj för Coronaoffren. Sannolikt har dessa stiftelser fått direktiv istället för vädjan från myndigheterna. Detsamma skedde 1921 då Mustafa Kemal uppmanade stiftelser och andra att donera till det s k befrielsekriget. Efter kriget skulle pengarna betalas tillbaka. Men de kristna minoritetsgrupperna som mördades 1915 fick aldrig några pengar tillbaka. De överlevande från folkmordet Seyfo plundrades istället.
 • Tragedin som drabbat familjen Diril har mötts med tystnad av medierna i Turkiet, även de som annars vill ge sken av att vara ”de kristnas beskyddare”. Hermez brorson George Diril har aktivt försökt uppmärksamma omvärlden på de frågetecken som omgärdar kidnappningen av makarna och mordet på Shmuni. Men han har inte mött något gensvar, utom en privat YouTube-kanal där en turkisk tjej intervjuade honom. Även franska Le Monde skrev en artikel. George Diril berättar om hur Shmuni hittades lemlästad, totalt naken i en bäck. Den preliminära obduktionen visar att hon hade flera frakturer i skalle och ben. Ena armen var borta och håret hade rycks bort. Detta stärker misstankarna att kidnapparna, med största sannolikhet PKK-medlemmar, försökte föra bort hennes man men att hon klamrade sig fast vid honom och blev därför mördad. Hennes mobiltelefon var kvar hemma när barnen kom, medan makens telefon var borta. I Intervjun ställer George Diril några avgörande frågor, t ex hur en kurdisk HDP-parlamentariker från Sirnak kunde 4 dagar efter kidnappningen gå ut och säga att de hade släppts. Likaså Dawronoyes representant i Midyat Evgil Türker sade att de skulle kunna vara ”gäster” hos PKK. Detta tyder att PKK kan vara inblandat, säger analytiker.

Sverige:

 • Det dominerande samtalsämnet är Coronapandemin förstås och hur medborgarna bäst ska skydda sig. Den svenska modellen att inte stänga ner samhället helt, till skillnad från grannländer och andra EU-länder, har mött kritik. Även president Trump riktade på kvällen kritik mot den svenska taktiken. Vilken modell som visar sig bäst kan beskrivas när facit är i hand, säger bedömare.
 • Regeringen har kommit med ett lagförslag om att kunna fatta långtgående beslut, t ex att stänga hela samhället, utan att gå via Riksdagen. Både oppositionen och lagrådet motsätter sig förslaget. Idag har regeringen lyssnat på kritiken och infört i propositionen att Riksdagen snabbt skall avgöra sådana beslut. Nästa vecka kommer lagen att klubbas igenom i Riksdagen och börja gälla från den 18 april.

Pin It on Pinterest

Share This