Assyrian News in Focus 2018-07-10

2018/07/10 | Politik

Irak:

 • KRGs regering förnekar att en särskild skatt skulle ha påförts affärsidkarna i Ankawa. De hävdar i ett uttalande den 2 juli att skatten inom KRG är lika för alla. Men assyrierna vittnar om motsatsen. Redan 2015 demonstrerade assyriska affärsägare mot skatteskillnaden och assyriska ledamöter i KRGs parlament förde upp frågan på dagordningen. Att skattesystemet är enhetligt och efterföljs av invånarna är en sanning med modifikation. I januari 2017 erkände skattechefen Kamal Tayyeb att bara hälften av de skatteskyldiga 25000 företagen i Arbil gör rätt för sig och angav skatteintäkten för 2016 till 170 miljoner US dollar. Nechirvan Barzanis regering är extra besvärad när förtrycket mot assyrier blir allmänt känt i USA, som har varit största biståndsgivaren till kurderna. Därför nämns Assyrian Policy Institute, API, i uttalandet som ”det USA-baserade API” i den kurdiska regeringens svar.
 • Utbildningsministeriet i Bagdad har tillsatt en muslimsk rektor för universitetet i den assyriska staden Baghdede, trots att flera kvalificerade assyrier finns från samma universitet. Tillsättningen av Yahya ’Aqil Hashem al-A’raj har upprört assyrierna som har lämnat in protester. En av dem är den syrisk-katolske biskopen Boutros Moushe som har skrivit ett öppet brev till utbildningsministern.
 • Omräkningen av rösterna i omtvistade distrikt fortsätter ca en vecka till och en regeringskoalition har ännu inte presenterats. Muqtada al-Sadr har utan att nämna Iran eller USA bett alla ledare för de olika vallistorna att agera självständigt och avfärda utländsk inblandning. Abadi har också bjudit in alla stora vallistor till överläggningar.
 • En EU-rapport om Irak skriver på paragraf 12 att etniska minoriteter som assyrier och yezider bör ges lokal administrationsrätt på Nineveslätten respektive Shigor, så att människor kan återvända till sina hem och leva i samexistens med sina grannar.

Syrien:

 • Kurdiska YPGs känner sig, liksom KRG, besvärad av att sanningen om deras övergrepp mot assyrierna kommer ut. Därför har de utövat påtryckningar mot den assyriska vaktstyrkan Natore d Khabur att i ett klargörande ta avstånd från assyriska diasporaröster som påtalar kurdisk ockupation av assyriska byar. Natore skriver att de inte tar ansvar för vad olika assyriska organisationer i utlandet säger i ärendet, utan anger ADP som sin legitima talesman.
 • Turkiet håller på att göra en byggnad i Afrin till ett museum över Mustafa Kemal Atatürk som bodde där en tid när han var befälhavare för den osmanska 7:e armékåren. Även sultan Suleyman Shahs grav som ligger nära Afrin och som under kriget flyttades närmare den turkiska gränsen med hjälp av YPG, kan komma att flyttas tillbaka till sin gamla plats.
 • På marken håller armén på att ta över kontrollen i Daraa och har hissat den syriska flaggan över den mycket strategiska gränsövergången Nasib mot Jordanien. Denna gränspassage är en viktig handelsväg ut mot Saudiarabien och gulfstaterna, även för Libanon som skickade en delegation till Damaskus för den skull.
 • Israel har försökt attackera T4 flygplatsen i Homs för tredje gången men hindrats av luftvärnet. Israel anklagar Iran för att använda T4 som en militärbas.
 • Turkiets UD har meddelat att oppositionen som är knuten till Turkiet, Ittilaf, nu har skickat sina representanter till grundlagskommittén.
 • President Assad har i parlamentet sagt att prioritet nummer ett är att återuppbygga landet och eliminera terroristerna samt återfå herraväldet över hela landets territorium. Han har även inlett en kampanj mot korruption och gripit flera chefer som arbetar inom telekom.
 • Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov krävde att sanktionerna mot Syrien måste upphävas för att få igång återuppbyggnaden och ge flyktingarna tillfälle att återvända till sina hem.
 • USA-koalitionens ledare i Syrien och Irak, James Gerard, har sagt att USA inte lämnar Syrien och Irak förrän IS är utrotat och en politisk lösning är i hamn. Han sade också att USA inte kommer att föra krig med Turkiet eftersom båda länder är medlemmar i NATO – en bekräftelse på den överenskommelse som de båda länderna gjort på sistone om Mabugh och andra städer under kurdisk kontroll.

Turkiet:

 • President Erdogan presenterade igår sin nya regering, som enligt den nya konstitutionen utses av presidenten. Den har bantats ned och nyckelministrar som utrikes och inrikes är desamma. Hans svåger är satt att sköta statskassan (Hazine).
 • I kyrkan i Derqube har utgrävningar visat en gammal altare av sten och vattencisterner som vittnar om förkristlig kultplats, sannolikt ett assyriskt tempel. Detta förekommer i de flesta gamla assyriska kyrkor i Turabdin.

Sverige:

 • Sverige har ordförandeposten i FNs säkerhetsråd innevarande månad och har rätt att sätta upp ämnen på dagordningen. Vi ställde frågan till utrikesminister Margot Wallström den 5 juni när hon besökte Södertälje om hon tänkte föra upp Seyfo på dagordningen. Hon ville inte ta i det som har varit men kanske ta upp det som sker idag. Av denna anledning har vi mailat till vissa riksdagsledamöter och andra engagerade i frågan vad de tror att regeringen kommer att göra i frågan. Ingen utom Robert Hannah (L) har svarat. Han förväntar sig ingen åtgärd av Wallström eller regeringen.
 • Migrationsdomstolen i Malmö vägra följa den sk gymnasielagen som ger ca 9000 afganska män amnesti att fi att f som sker idag. Av denna a följa den sk gymnasielagen som ger ca 9000 afganska män amnesti att f som sker idag. Av denna å stanna i Sverige för att läsa på gymnasiet. Domstolen menar att lagen inte är tillräckligt beredd och är ett hafsverk strax före valet. De andra tre migrationsdomstolarna har inte sagt nåt i frågan. Det kan leda till att frågan förblir aktuell i valrörelsen, trots att regeringen och centerpartiet hade hoppats att den skulle vara ute ur debatten.
 • Sanningen kring de ensamkommandes ålder har varit besvärande för vissa politiskt korrekta, säger bedömare. Till exempel har en tandläkare som har fastslagit att en del av dessa män är äldre än de uppger avskedats från sin tjänst. Han heter Bernt Herlitz och har förlorat i Arbetsdomstolen.
 • TV-kanalen al-Jazeera English har i sin rapportering om Jimmy Durmaz framställt Sverige som rasistiskt. Under besöket hos Assyria TV påtalade vi klart att så var inte fallet, utan frågan har politiserats pga förestående valet. Men redaktionsledningen vill inte kännas vid detta, säger reportern till oss.

Pin It on Pinterest

Share This