Max Karlsson: ”Prata med unga och inte om unga”

2017/07/23 | AUF, Nyheter

AUF:s medlem Paul Sabo intervjuar Max Karlsson från föreningen Fler Unga. Fler Unga är en ideell förening vars syfte är att öka ungdomars politiska inflytande.

Pin It on Pinterest

Share This