Fraydon Atorayas manifest 100 år

2017/05/26 | Historia, Identitet, Politik

Dr Ibrahim Afram från Assyriens befrielseparti, GFA, berättar om den legendariske assyriske patrioten Dr Fraydon Atoraya beth Abraham; hans liv, hans kamp för att säkra assyriernas etniska existens i ett fritt Assyrien med en modern konstitution, där jämlikhet och andra folkgruppers rättigheter var garanterade i det manifest som hans Assyrian Socialist Party – det första assyriska politiska partiet – utfärdade i april 1917. Manifestet var tänkt som Assyriens konstitution.

DET bestod av 20 paragrafer men endast de första nio är kända. De anger Assyriens karta som omfattar alla dess delar från Urmia till Turabdin och Gozarto, hur valsystemet skulle gå till, vem som var valbar (alla medborgare oavsett kyrkotillhörighet eller ras), fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor, yttrandefrihet, skatt efter löneförmåga, obligatorisk utbildning upp till 15 års ålder för både pojkar och flickor, kyrka och stat åtskilda, icke-assyrier åtnjuter fullständiga rättigheter i Assyrien.

Återstående paragrafer var sannolikt försvarets uppläggning och dess samband med Ryssland. Därför hölls de hemliga på den tiden. Sedan har de inte synts till, säger Dr Ibrahim Afram.

Ryska tsaren hade vid olika tillfällen lovat patriark Mar Shemun Benyamin och Fraydon Atoraya ett eget territorium i det assyriska kärnlandet, men patriarken gillade sannolikt inte idén om en sekulär stat där kyrkan inte fick blanda sig i politiken. Så han började motarbeta Fraydon Atoraya, säger vittnesmålen. I boken “Den assyro-kaldeiska aktionen II” (2012) sidan 223 kan vi läsa följande: “Den 25 maj 1917 skickade den assyriske patriarken [Mar Shemun Benyamin] ett brev till den ryske konsuln i Khoy och berättade att i Tibilisi fanns en assyrisk organisation som arbetade för assyriskt självstyre. Han sade att detta stred mot den ryska regeringens intressen. Patriarken avslutade brevet med att säga att varken han eller de assyriska stammarna stödde det självstyre som omtalades i manifestet”. Om detta stämmer är det samma rivalitet då som nu som saboterar assyriernas utsikter till ett eget område på Nineveslätten.

Fraydon Atoraya fängslades 1924 av sovjetiska myndigheter, falskeligen anklagad för spioneri för britterna. Han skrev sitt sista brev från fängelset den 30 augusti 1926 till domaren och skickade en kopia till sina släktingar, där han även namnger de assyrier dom hade angett honom och förrått honom.  I oktober samma år meddelades att han var död. Ingen vet om han arkebuserades eller hade dödats på annat sätt. Hans kropp överlämnades aldrig till de anhöriga. Hans fru var armeniska och paret fick en son, Sargon, och en dotter, Ninwe/Nelli.

På hundraårsminnet av Seyfo visades filmen om Fraydon Atoraya i Jerevan som har titeln ”A man before his time”.

Pin It on Pinterest

Share This