Anna Melle: Mina informativa böcker är brobyggare

av | 2017/02/16 | Kultur

Författarinnan Anna Melle intervjuas här efter sin föreläsning på biblioteket i Södertälje den 8 februari 2017. Hon pekar särskilt på det informativa i sina böcker som har till syfte att informera olika generationer om kulturkrockar och “det patriarkala samhällets förtryck i länderna i Mellanöstern”, säger hon. Kulturkrockarna sker dock ofta i det egna hemmet mellan den första generationen invandrares nedärvda värderingar och deras barns svenska värdegrunder. Som exempel anger hon hedersvåldet som har drabbat Fadime, Pela och Sara.

Anna Melles senaste bok Från Hanna till Anna är hennes sätt att beskriva hur en flykting från Mellanöstern kan bli integrerad i det svenska samhället. Hon kom hit i vuxen ålder, utbildade sig till gymnasielärare (historia, religion, samhällskunskap) vid sidan om att sköta barn och familj. Den första generationen flyktingar genomgår ofta tre faser i sitt nya land; chock, sorg och bearbetning, säger hon.

När det gäller sin självbiografiska bok Från Hanna till Anna säger hon att om man vill veta hur Indien blev självständigt eller hur Sydafrika avskaffade apartheid, ska man läsa självbiografier av Mahatma Gandhi och Nelson Mandela. I sina föreläsningar brukar hon ofta använda det geografiska namnet Mesopotamien om sitt ursprung. Men i fortsättningen kan hon även komma att säga Assyrien för att markera sitt etniska ursprung ännu tydligare.

Språk: svenska

Pin It on Pinterest

Share This