Hubert Roslund recenserar och reflekterar över David Gaunts bok om Seyfo: “Massacres, Resistance, Protectors”

av | 2016/01/26 | Politik

Hubert Roslund intervjuas av Konstantin Sabo angående David Gaunts bok om folkmordet på assyrierna, syrianerna och kaldéerna: “Massacres, Resistance, Protectors”. Vi ber honom beskriva händelseförloppet och berätta varför den här boken är viktig och hur den skiljer sig från andra böcker som beskriver dessa dramatiska händelser. Vi frågar honom också om det finns några likheter mellan folkmordet på de kristna minoriteteran i Turkiet/Ottomanska riket 1915 och det som händer idag i Mellanöstern samt vad dagens assyriska ungdom kan ta med sig från denna bok.

Böckerna Hubert nämner i detta avsnitt är:

·  David Gaunt: “Massacres, Resistance, Protectors” (engelska)
·  Jacques Rhétoré: “Les Chrétiens aux bêtes” (franska)
·  H. Süleyman Hinno: “Massakrerna på syrianerna i Turabdin” (svenska, originalversion på assyriska/syrianska)
·  Fâ’iz El-Ghusein: “Martyred Armenia” (engelska, originalversion på arabiska)

Tittare som vill fördjupa sig i ämnet kan hitta dessa på följande ställen:

http://www.amazon.com/Massacres-Resistance-Protectors-Muslim-Christian-Relations/dp/1593333013

http://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/6731/chretiens-aux-betes-les

http://www.amazon.fr/Les-chr%C3%A9tiens-aux-b%C3%AAtes-Souvenirs/dp/2204072435

http://www.amazon.com/Martyred-Armenia-Faiz-El-Ghusein/dp/1604447893

Pin It on Pinterest

Share This