Sina Tezel om Surayt i diaspora och ungdomars förhållningssätt till språket

av | 2015/12/07 | Historia, Identitet, Kultur

Konferens: Identitet, integration, jämställdhet och situationen i Assyrien.

Sina Tezel, doktor i semitiska språk vid Uppsala universitet. Sina föredrog kring det assyriska talspråket (Surayt/Suret) som är ett hotat språk med få vetenskapliga verk om språket. Ett sätt att rädda hotade språk är att kontinuerligt tala språket, informera hur viktigt språket är och bilda utbildningsinstitutioner som skolor. När assyrierna lämnade områden som Turabdin, vilket var ett jordbrukarsamhälle, och kom till västvärlden så krävdes nya ord för det moderna samhället. Det innebär att assyrierna skapade nya ord från klassisk syriska för att beskriva nya företeelser som exempelvis maqrono – kylskåp. En annan följd av livet i diasporan är att de dialektala skillnaderna inom Surayt inte existerar på samma sätt och talspråket har därmed blivit mer homogent medan många inhemska ord försvunnit eller fått ny innebörd. Sina betonade språkets vikt, då det utan språket varken kommer finnas en kulturell eller nationell särart.

Pin It on Pinterest

Share This