Utvärdering patriarkens besök i Sverige

av | 2015/06/08 | Debatt, Identitet, Politik

I dagens program utvärderar vi patriark Afrem II:s nyss avslutade besök i Sverige; de intryck det efterlämnar och den effekt som hans linje om enighet förväntas ha på de båda biskopsstiften. Vi diskuterar frånvaron av yttrandefrihet och den intolerans som råder inom det ena stiftet gentemot andra medier än Suryoyo Sat. Vi tar även upp den assyriska rörelsens reaktion på patriarkens utstakade väg att ena sin kyrka och bringa andra systerkyrkor närmare varandra, samt förväntningarna på den förestående synoden. Gäster i studion är Besim Aho, ordförande för St Jacobs katedral i Södertälje, Dr Gabriel Oussi som en fristående bedömare och Dikran Ego från Assyria TV.

Pin It on Pinterest

Share This