Stödkommitté för assyrier i Irak och Syrien

2015/03/06 | Politik

Med anledning av den akuta situationen i Syrien och Irak kallade riksförbundet till möte i Södertälje under söndag 1 mars. Under mötet lanserades kampanjen “EN MILJON PÅ EN VECKA”. Målet är att samla ihop en miljon kronor fram till söndag 8 mars. Pengarna kommer att gå oavkortat till assyrierna i Syrien och Irak. En kommitté bestående av sex personer har i uppgift att säkerställa att pengarna når fram. Dikran Awrohum och Munir Rhawi som är med i denna kommitté intervjuas för att informera allmänheten.

Pin It on Pinterest

Share This