”Turkiet ligger bakom terrorgruppen ISIS”

2014/10/04 | Politik

Turkiets president Tayyip Erdogan och premiärminister Ahmet Davutoglu har hela tiden vägrat kalla ISIS för terrorgrupp. Tvärtom beskrev dessa Islamiska Statens terrorister som arga ungdomar. Efter Erdogans USA-besök anslöt sig Turkiet till koalitionen mot ISIS. Men hur ärliga i Turkiet? Hur ska man tolka Turkiska parlamentets beslut att tillåta militär aktion i Syrien och Irak mot ISIS? Adnan Challma Kulhan från Holland analyserar Turkiets roll i skapandet av ISIS. Enligt Kullhan råder det inget tvivel om Turkiets aktiva roll i tillkomsten av terrorgruppen Islamiska Staten, ISIS.

Pin It on Pinterest

Share This