Biståndsorganisationen Assyrier utan gränser

2014/08/11 | Politik

Två unga eldsjälar från Assyrier utan gränser (AUG), Danielle Barsoum Malki och Donna-Petra Shaheen, berättar om biståndsorganisationens bakgrund och verksamhet. Biståndet är riktat till assyrierna i Mellanöstern. AUG är den enda organisationen bland assyrierna i Sverige som har ett 90-konto, med samma krav på seriositet och kontroll som hos Röda korset och andra stora hjälporganisationer. AUG bildades av assyriska ungdomar 2007 efter en resa till Turabdin sommaren 2006 och drivs alltjämt av unga eldsjälar. Information om kontonummer och kontaktuppgifter förekommer i programmet, men går även att hitta på hemsidan awbswe.se. Det här programmet är inspelat några veckor innan Nineveslätten tömdes på sin befolkning.

Pin It on Pinterest

Share This