Tema Ninos Aho – The New Assyrian – part 1

2014/07/14 | Historia, Identitet, Politik

Den folkkäre poeten och aktivisten Ninos Aho avled den 15 juli 2013 i Kalifornien. Ninos Ahos briljanta retorik som fångade allmänhetens uppmärksamhet lämnar ett stort tomrum efter sig. För att hedra Ninos Aho kommer Assyria TV publicera nya och gamla minnesceremonier om den älskade poeten.

Pin It on Pinterest

Share This